Artikel mjaseca

Bruna Sprjewja w Grodku

Sprjewja jo rěka, kótaraž běžy pśez zwězkowe kraje Sakska, Bramborska a Barliń.

Zachopjeńk rěki jo we Łužyskich górach. Sprjewja ma tśi žrědła: w Habrachćicach, Nowych Jěžercach a pśi Kotmarje. Z górow běžy rěka pśez Budyšyn a Łužysku nižynu do Dolneje Łužyce.

Ako nutśikokrajna delta Sprjewje zachopiju se slězy Chóśebuza Błota. W Barlinju wuliwa se Sprjewja do Habole.

Sprjewja jo něźi 400 km dłujka.


Wobraz tyźenja

09892u unprocessed.jpg

Irska pśěźarka pśi pśězy


Zajmnostki

Titelny bok zwězka casopisa Archiv für slavische Philologie z lěta 1876.

Sćo wěźeli, až…


W drugej rěcy cytaś